طراحی و ساخت سوله

طراحی و ساخت سوله:

نکات لازم در طراحی و ساخت سوله فراوان است یکی از این نکات، توجه به بارهای وارده به سازه فلزی می باشد. این بارها عبارتند از:

  • بارهای مرده
  • بارهای زنده
  • بار برف
  • بار جرثقیل
  • بار زلزله
  • بار حاصل از وزش باد

به غیر از توجه به بارهای وارده بایستی زمین مورد نظر را نیز از لحاظ جنس خاک و تراکم ارزیابی کنیم تا در صورت کافی نبودن استحکام خاک، اقدام به برداشتن خاک محل موردنظر کرده و خاک ریزی لایه به لایه جهت رسیدن به استحکام مورد نظر انجام گیرد. نکات قابل ذکر دیگر در ساخت سوله دقت در مکان ستون ها، تعداد دهانه سوله و فونداسیون سازه می باشد.

نقشه های کارگاهی و ساخت سوله:

برای ساخت سوله ها نیاز به استفاده از نقشه های کارگاهی است که استفاده از این نقشه ها اثرات مثبتی بر روی کیفیت و کمیت ساخت می گذارد. بنابراین سازندگان سوله ها با دقت به نقشه های اولیه  طراحی سازه ها را شروع می کنند. در این نقشه ها جزئیات لازم برای ساخت سوله مثل نوع پروفیل مقطع، زوایا و جزئیات برش بیان شده و قطعات کدبندی شده اند و با دقت به همه این مشخصات می توان تمام کاستی های طراحی را از بین برد. یک سازنده سوله باید بتواند با توجه به این کدگذاری ها نقشه های برش، سوراخکاری، مونتاژ و قطعه زنی را اجرا کند.

طراحی و ساخت سوله

امروزه ساخت قطعات با استفاده از دستگاههای مکانیزه برش ورق سرعت گرفته و این سرعت همراه با دقت باعث کاهش پرت ورق ها گشته  که برابر با یک متر تیرورق سینوسی در هر دقیقه می باشد. ماشین های اتوماتیک که در ساخت سوله استفاده می شوند عبارتند از یونیت دیکویلر، برش دهنده، سوراخکاری و فرم دهی که برای تولید مقاطع z-c-u استفاده می شود و دقت این دستگاه­ ها در سوراخکاری و خمکاری باعث ایجاد سازه های زیبا می گردد.

جوشکارهای ماهر در زمان جوشکاری و بعد از آن باید به طور مکرر جوش ها را کنترل کنند زیرا عدم توجه به جوش ها باعث ایجاد مشکلات آتی می گردد و ممکن است بر اثر رطوبت یا حرارت جوش ها از هم گسسته شوند.

۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۷:۰۰:۱۳ +۰۰:۰۰